Helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális fejlesztése, közétkeztetés fejlesztése pályázati felhívás

2017-02-17

A támogatási kérelmek benyújtására 2017. április 28. naptól van lehetőség. Az első beadási szakasz 2017. május 29-ig tart.

A felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 12,64 milliárd Ft.

Támogatást igénylők köre (Mindkét célterület esetében):

a. vidéki térségben működő települési önkormányzat, települési nemzetiségi önkormányzat, önkormányzati társulás, nonprofit szervezet, egyházi jogi személy

b. vidéki térségben ingatlantulajdonnal vagy székhellyel, vagy telephellyel rendelkező nonprofit szervezet, egyházi jogi személy. 

A felhívás dokumentumai elérhetők az alábbi linken:

https://www.palyazat.gov.hu/vp6-721-7413-17-helyi-termkrtkestst-szolgl-piacok-infrastrukturlis-fejlesztse-kztkeztets-fejlesztse