Közgyűlés

2016-11-14

Egyesületi évzárónkkal egy időben közgyűlést tartunk.

Helyszín: Vaskeresztes, Alpesi Fogadó és Borház (9795 Vaskeresztes)

Időpont: 2016. november 17. (csütörtök) 16.30 óra

Ezúton tisztelettel meghívom a Pannon Térségfejlesztő Egyesület soron következő közgyűlésére.

A közgyűlés tervezett napirendje:

  1. 2016. évi költségvetés módosításának tárgyalása
  2. Egyebek

A napirendi pontok fontossága miatt minden tag részvételére számítunk!

Határozatképtelenség esetén a közgyűlés fél órával későbbi időpontban 2016. november 17-én (csütörtök) 17.00-kor kerül megtartásra. A megismételt közgyűlése a megjelentek számtól függetlenül az előre meghirdetett napirendi pontok vonatkozásában határozatképesnek minősül.

Kérjük, hogy a megfelelő képviseletről gondoskodni szíveskedjen. Nem természetes személy tag a törvényes képviselője, vagy a döntéshozó szerve által meghatározott személy útján gyakorolhatja jogait. Természetes személy tag jogait csak személyesen gyakorolhatja.

Gencsapáti, 2016.11.09.

Tisztelettel:

                                                                                                          Varga Albin sk.

                                                                                                                  elnök