Magyar Falu Program Faluházak felújítása

2020-07-31

Megjelent a Magyar Falu Program újabb kiírása a Faluházak felújítása c. felhívás

Faluházak felújítása

A felhívás kódszáma: MFP 2020

Kik pályázhatnak?

 Helyi önkormányzati költségvetési irányító és költségvetési szervek (GFO 321) esetén:

 • azok a települések, ahol az állandó lakosságszám 5000 fő, vagy ez alatti, a 2019. január 1. napján a Belügyminisztérium által kezelt adatok alapján. Helyi önkormányzatok társulása (GFO 327) esetén:
 • ha a projekt megvalósulási helyszíne a 2019. január 1. napján a Belügyminisztérium által kezelt adatok alapján 5000 fő, vagy ez alatti lakosságszámú településen van. Közös önkormányzati hivatalok (GFO 325) esetén:
 • Amennyiben közös önkormányzati hivatal pályázik, a székhely település vagy a tag település csak egy pályázatot nyújthat be ugyanazon épületre (azaz az épület tulajdonosa – vagy a székhely település, vagy a tag település jogosult a pályázat benyújtására). A székhely-, illetve a tagtelepülés esetében nem kizáró feltétel, hogy az állandó lakosságszám egy településen meghaladja az 5000 főt, ezen esetekben a megvalósítás helyszíne kizárólag az a tagtelepülés lehet, ahol az állandó lakosságszám 5000 fő, vagy ez alatti, a 2019. január 1. napján a Belügyminisztérium által kezelt adatok alapján. Amennyiben a pályázó közös önkormányzati hivatal épületének fejlesztésére igényel támogatást, úgy a közös önkormányzati hivatal adószámával szükséges benyújtani a pályázatot.

 

Támogatható fejlesztések:

Kizárólagos önkormányzati tulajdonban lévő, önkormányzatok illetve közös önkormányzati hivatalok polgármesteri hivatalként, vagy akként is funkcionáló többcélú épületének „Faluházának”

 • külső és belső felújítása, átépítése, bővítése;
 • új épület építése abban az indokolt esetben lehetséges, ha a meglévő „Faluház” épülete szakértői vélemény alapján alátámasztottan életveszélyes vagy a felújítása korszerűsítése már nem gazdaságos;
 • korszerűsítése (energetikai korszerűsítés, megújuló energiaforrás alkalmazása, az önkormányzati intézmények rekonstrukciója, például: fűtéskorszerűsítés, nyílászárócsere, hőszigetelés, meglévő világítási rendszerek, info- és telekommunikációs hálózat korszerűsítése);
 • akadálymentesítés

A fentiek mellett támogatható továbbá:

 • Bútorbeszerzés, feladatellátáshoz szükséges eszköz beszerzése
 • A „Faluházhoz” tartozó kerítés, bejáró, parkoló kialakítása, felújítása;
 • A felújítandó ingatlanon belüli járda építése és/vagy térkövezése
 • Azbesztmentesítés;

 

Pályázat benyújtása:

 

A kiírás keretében a pályázatok benyújtására 2020. augusztus 5. napja és 2020. szeptember 4. napja között van lehetőség.

 

Igényelhető támogatási összeg:

A projekt maximálisan igényelhető támogatási összege

 • Közös önkormányzati hivatal esetében a székhely település tekintetében 50 millió forint
 • Helyi települési önkormányzatok esetében, amelyek önálló polgármesteri hivatalt tartanak fenn: 50 millió forint.
 • Közös önkormányzati hivatal esetében a tagtelepülés/kirendeltség esetében 30 millió forint.

 

 

Támogatási arány:

 

A támogatási intenzitás 100%-os.

Projekt időtartama:

A projekt fizikai befejezésére a Támogatói Okirat hatálybalépésétől számított legfeljebb 18 hónap áll rendelkezésre, de legkésőbb 2022. június 30.

A programról bővebb információ az alábbi liken található:

https://e-kerelem.mvh.allamkincstar.gov.hu/enter/mfpbongeszo/mfpBongeszoLite.xhtml