Meghívó közgyűlésre

2018-05-22

Ezúton tisztelettel meghívjuk a Pannon Térségfejlesztő Egyesület soron következő közgyűlésére.

A közgyűlés tervezett napirendje:

  1. Módosított Helyi Fejlesztési Stratégia elfogadása (az IH véleményezés megérkezését követően)
  2. 2017. évi beszámoló elfogadása
  3. 2018. évi tagdíj elfogadása
  4. 2018. évi költségvetés elfogadása
  5. Egyebek

A napirendi pontok fontossága miatt minden tag részvételére számítunk!

Határozatképtelenség esetén a közgyűlés fél órával későbbi időpontban 2018. május 30-án (kedd) 17.00-kor kerül megtartásra. A megismételt közgyűlése a megjelentek számtól függetlenül az előre meghirdetett napirendi pontok vonatkozásában határozatképesnek minősül.

Kérjük, hogy a megfelelő képviseletről gondoskodni szíveskedjen. Nem természetes személy tag a törvényes képviselője, vagy a döntéshozó szerve által meghatározott személy útján gyakorolhatja jogait. Természetes személy tag jogait csak személyesen gyakorolhatja.

                                                           Tisztelettel:

                                                                                                          Varga Albin

                                                                                                                  elnök