Facebook

Eszközbeszerzés a Rábatöttösi ÖTE szaktevékenységének fejlesztése érdekében LEADER civil eszközbeszerzés

BESZÁMOLÓ

Eszközbeszerzés támogatása a civil szervezetek fejlesztéséhez

VP6-19.2.1.-69-8.1.9-21

Pannon Térségfejlesztő Egyesület

A projekt címe:

„Eszközbeszerzés a Rábatöttösi ÖTE szaktevékenységének fejlesztése érdekében”

 A projekt azonosító száma: 3321243367

 Kedvezményezett: Rábatöttös Község Önkéntes Tűzoltó Egyesülete

2022

 Kedvezményezett megnevezése:

Rábatöttös Község Önkéntes Tűzoltó Egyesülete

Kedvezményezett székhelye:

9765 Rábatöttös Jókai utca 18.

Kedvezményezett képviselőjének neve:

Annár Milán egyesületi elnök

Ügyfél-azonosító:

1004423249

Pályázati felhívás száma és címe:

VP6-19.2.1.-69-8.1.9-21

Pannon Térségfejlesztő Egyesület - Eszközbeszerzés támogatása a civil szervezetek fejlesztéséhez

Projekt azonosító:

3321243367

Támogatói okirat iratazonosító száma:

3370091032

 

 

A Vidékfejlesztési Program keretén belül a Pannon Térségfejlesztő Egyesület működési területére meghirdetett, VP6-19.2.1.-69-8.1.9-21 kódszámú, Pannon Térségfejlesztő Egyesület – Eszközbeszerzés támogatása a civil szervezetek fejlesztéséhez című felhívás alapján Rábatöttös Község Önkéntes Tűzoltó Egyesülete 3321243367 azonosító számon, „Eszközbeszerzés a Rábatöttösi ÖTE szaktevékenységének fejlesztése érdekében” című projektjével támogatási kérelmet nyújtott be.

 

A támogatási kérelem pozitív módon került elbírálásra, 3370091032 iratazonosító számon 2022. május 30. napján támogatói okirat került kiállításra a Vidékfejlesztési Program Irányító Hatósága részéről.

 

A Rábatöttösi ÖTE a szerény eszközállománnyal rendelkező önkéntes tűzoltó egyesületek közé tartozik, így annak technikai-műszaki fejlesztése a működőképesség és a beavatkozási potenciál növelése érdekében indokolt volt. Az ÖTE céljainak elérése érdekében a szervezet megerősítése, eszközállományának bővítése vált szükségessé, melyet anyagi helyzete miatt saját forrásból nem, csak támogatás felhasználásával volt képes megvalósítani.

A fejlesztés keretében megvalósult projekt célja az volt, hogy az ÖTE zavartalan működési feltételeinek megteremtése és fenntartása biztosított legyen, a szaktevékenységvégzés eredményességének növekedése megvalósulhasson, mely az emberi élet védelmére, illetve az emberi környezetre és anyagi javakra leselkedő fenyegetések leküzdésére, káresemény esetén a tűz pusztító erejének mielőbbi megfékezésére irányul. Közvetett célja a projektnek a társadalmi együttműködés erősítése, illetve a szegénység és a hátrányos megkülönböztetés elleni küzdelem biztosítása volt.

A megvalósított eszközbeszerzéssel helyi igény kielégítése történt meg.

 

A projekt keretében az alábbiakban megjelölt tevékenységekhez kapcsolódó eszközök beszerzése valósult meg:

 1. Husqvarna 525PT5S magassági ágvágó, melyet a tagság magassági ágeltávolításhoz tud használni
 2. HUSQVARNA 135R fűkasza (bozótvágó), melyet a tagság bozót és árokparti tüzek megfékezéséhez tud használni
 3. HUSQVARNA T540 XP II egykezes láncfűrész, melyet a tagság magassági ágeltávolításhoz tud használni
 4. HUSQVARNA 435 láncfűrész, melyet a tagság kidőlt vagy beteg fák eltávolításához tud használni
 5. Husqvarna W 80P benzinmotoros átemelőszivattyú, melyet a tagság áradás és belvíz esetén tud használni
 6. Hecht GG 8000 benzinmotoros áramfejlesztő generátor, melyet a tagság áramszünet, illetve kitelepülés esetén tud használni
 7. Scheppach EB 1700 benzinmotoros földfúró, melyet a tagság védmű építés alkalmával tud használni
 8. HECHT 587 benzinmotoros alternáló fűkasza, melyet a tagság bozót és árokparti tüzek alkalmával tud használni
 9. HECHT 3122 merülőszivattyú, melyet a tagság pincék szivattyúzása esetén tud használni
 10. Dewalt DCD777D2K akkumulátoros fúró-csavarozó, melyet a tagság műszaki mentés alkalmával tud használni
 11. DeWalt DCS380M2 akkumulátoros orrfűrész, melyet a tagság műszaki mentés alkalmával tud használni
 12. HIKOKI G18DBBAL BASIC akkumulátoros sarokcsiszoló, melyet a tagság műszaki mentés alkalmával tud használni

 

 

A támogatói okirat szerint

a vissza nem térítendő támogatás összege 1 988 809 Ft.

a projekt teljes összköltsége 2 093 493 Ft.

a támogatás intenzitása: 95%.

 

A projekt megvalósítása alkalmával

felhasznált támogatás összege 1 988 809 Ft.

a támogatói okirat költségvetésében foglalt összeghez képest történt áremelkedés összege 295 465 Ft.

a projekt teljes összköltsége 2 388 958 Ft.

 

 

A támogatói okirat kiállítását követően az eszközbeszerzés elindítása a legrövidebb időn belül megkezdődött. Mivel a támogatási kérelemhez csatolt, 2021. október 25. napján kiállított árajánlat a 90 nap időtartamú ajánlati kötöttség eltelte miatt a támogatói okirat kiállításakor már nem volt érvényes, 2022. július 25. napján új árajánlat került beszerzésre a Timár és Társa Kft.-től, melyet követően 2022. július 26. napján adásvételi szerződés került megkötésre az eszközbeszerzés megvalósítása érdekében.

A beüzemelt eszközök átadására 2022. szeptember 14. napján került sor.

 

A fizikai biztonság iránti igény a legalapvetőbb emberi szükséglet. A beszerzéssel az egyesület működésének fenntartása és eredményességének elősegítése valósult meg, mely az ÖTE tűzoltási, műszaki mentési szaktevékenységvégzésének színvonalát emeli, hozzájárulva a település, illetve a környező községek tűzbiztonságához.

Létfontosságú feladat specifikus műszaki technikai eszközök és berendezések kerültek beszerzésre, melyek a szaktevékenység eredményes és biztonságos végzéséhez nélkülözhetetlenek.

 

A projekt megvalósításával a település tűzbiztonsági mérőszámai, az egyesület tűzoltási, műszaki mentési beavatkozási mutatói (veszély- és kárfelszámolás gyorsasága és hatékonysága, megmentett emberéletek és vagyoni javak mértéke) valamint a szaktevékenységvégzés színvonalának alakulása pozitív irányba mozdult el, továbbá a megfelelő technikai infrastruktúra, eszközellátottság pozitívan hatott a szervezet hosszútávú, stabil működésre is.

 

Az érintett vidéki lakosság számára közvetett módon számítva jelentős mértékben meghaladja a közvetlen módon meghatározott 230 fős érték, mely Rábatöttös község lakosságát fedi le, hisz az érintettek köre kiterjeszthető a szomszédos települések lakosságára, mivel ők is haszonélvezői a fejlesztésnek és az ÖTE szolgáltatásainak, mely a támogatásnak köszönhetően magasabb szakmai színvonalon és kiszámíthatóbb módon valósul meg a későbbiekben.

 

 

Az eszközbeszerzést követően Rábatöttös Község Önkéntes Tűzoltó Egyesülete kibővített képességekkel áll a bajba jutottak rendelkezésére, hisz

-          a merülőszivattyúval pincék szivattyúzását tudja megvalósítani.

-          az akkumulátoros fúró-csavarozóval, az akkumulátoros orrfűrésszel, valamint az akkumulátoros sarokcsiszolóval magasabb színvonalú műszaki mentést tud megvalósítani.

-          a magassági ágvágóval és az egykezes motorfűrésszel magassági ágeltávolítást tud megvalósítani.

-          a fűkaszával és az alternáló fűkaszával tarló- és bozóttüzek megfékezését tudja megvalósítani.

-          a láncfűrésszel kidőlt fák eltávolítását tudja megvalósítani.

-          a benzinmotoros átemelőszivattyúval, valamint a benzinmotoros földfúróval áradások és belvizek során hatékony védekezést és kárelhárítást tud megvalósítani.

-          az benzinmotoros áramfejlesztővel áramkimaradás esetén áramtermelést tud megvalósítani.

 

 

Az eszközbeszerzés közvetlen és közvetett hatásai:

-          Pozitív hatás realizálódott a szervezet működésében, valamint annak hosszútávú fennmaradásában.

-          Javult a lakosság életminősége, nőtt az élet- és vagyonbiztonság, melynek eredményeként a település vonz- és népességmegtartó ereje is pozitív irányba mozdult el.

-          A társadalmi, közösségért való tevékenyégvégzés feltételei javultak, az eszközök magas műszaki tartalma és a hosszú élettartalma megfelelő színvonalú használatot biztosít.

-          A településen erősödött a társadalmi együttműködés, a helyi közösség összetartása.

-          A korszerű, gazdaságosan fenntartható eszközök minimális fenntartási és karbantartási költségeket igényelnek, az így felszabaduló forrást a szervezet más célra is tudja hasznosítani.

 

 

Az eszközbeszerzés megvalósítását lehetővé tevő pénzügyi támogatás biztosításáért Rábatöttös Község Önkéntes Tűzoltó Egyesülete köszönetét fejezi ki Magyarország Kormányának, az Európai Uniónak, valamint a Pannon Térségfejlesztő Egyesület Helyi Akciócsoportjának.

 

Fotó dokumentáció a beszerzett eszközről, valamint tájékoztatásra és nyilvánosságra vonatkozó kötelezettségek teljesítését igazoló, szervezet székhelyén elhelyezett projekttábláról