Facebook

Eszközfejlesztés az MVD-SZIG Kft-nél Vassurányban LEADER vállalkozásfejlesztés

A kedvezményezett neve: MVD-SZIG Kft
A kedvezményezett címe: 9741 Vassurány, Hársfa u. 18.

Cégünk az MVD-SZIG Kft 2019.01.25-én alakult. Vállalkozásunk főtevékenységi profilja lapostetők, tetőteraszok és nagyobb ipari létesítmények (csarnokok, raktárak) csapadékvíz elleni szigetelése, teljes körű tetőfelújítása és karbantartása. A beszerzésre került korszerű eszközök megvásárlásával a vállalkozás szolgáltatási volumene növekszik, a fenntartási költségek jelentősen csökkennek, az árbevétel növekszik, a fejlesztés üzletpolitikánkkal összhangban hozzájárul a környezet védelméhez is. A fejlesztés révén olyan piaci igényeket is ki tudunk elégíteni, amit a korábbi eszközellátottsággal nem tudtunk megoldani, ez szintén növeli a vállalkozás jövedelmezőségét.

Az beszerzésre került eszközök megvásárlásával a vállalkozás szolgáltatási volumene folyamatosan növekszik, a fenntartási költségek jelentősen csökkenésnek indultak, az árbevétel gyarapodik, a fejlesztés üzletpolitikánkkal összhangban hozzájárul a környezet védelméhez is. A fejlesztés révén olyan piaci igényeket is ki tudunk immáron elégíteni, amit a korábbi eszközellátottsággal nem tudtunk volna megoldani, ez szintén növeli a vállalkozás jövedelmezőséségt.
Az eszközök megvásárlásával több megbízást tudunk most már teljesíteni, mely forgalomnövekedést eredményezett.

A beszerzett eszközeink: 1 db Unifoof hegesztő, 2 db Leister Triac digitális hegesztő készülék és 1 db Sarnamatic hegesztő automata.
A közösségi médiában való megjelenéssel (Facebook profil, online elérhetőség) további piaci részesedés növekedést sikerült elérnem.
A fejlesztés pozitívan hatott nem csak a mi, hanem a település gazdaságára a helyi adó növekedés révén, munkalehetőséget nyújt a már meglévő foglalkoztatottak számára folyamatos képzés biztosítása mellett.
A projekt lezárásakor kihelyezésre került a kötelező nyilvánosságot, tájékoztatást biztosító tábla is.