Facebook

"Gazdálkodj okosan!" - Mezőgazdasági mikrovállalkozások versenyképességének növelése Fülöp György vállalkozónál LEADER vállalkozásfejlesztés

Kedvezményezett neve: Fülöp György
Kedvezményezett címe: 9773 Sorokpolány, Dózsa Gy. u. 1/A

A Vidékfejlesztési Program keretén belül a(z) Pannon Térségfejlesztő Egyesület működési területére meghirdetett, VP6-19.2.1.-69-8.1.6-17 kódszámú, Pannon Térségfejlesztő Egyesület – „Gazdálkodj okosan!" – Mezőgazdasági mikrovállalkozások versenyképességének növelése című felhívás alapján 2018. májusában támogatási kérelmet nyújtottam be, melyet a Pannon Térségfejlesztő Egyesület 2019. májusában támogatásra alkalmasnak minősített. A projekt tervezett költségvetése 2.377.500,- Ft, a megítélt támogatás összege 1.184.673,- Ft volt.

A Projekt keretében egy Alpler 3+1 váltva forgató ekét vásároltam meg. Mivel az eszközre már 2019 tavaszán szükségem volt, így a vásárlással nem vártam meg a támogatás megítéléséről szóló döntést. A Contstar Kft. által 2018. novemberében adott árajánlat alapján még abban a hónapban adásvételi szerződést kötöttünk. Az új árajánlatra azért volt szükség, mert a támogatási kérelem benyújtásához képest közel 10%-ot emelkedtek az árak. Az eredeti ajánlat 2.300.000,- Ft + ÁFA összegről szólt, az eszközt ténylegesen 2.550.000,- Ft + ÁFA összegért vásároltam meg.

A fejlesztés elsődleges célja az eszközpark minőségi javítása, az elavult eszközöm lecserélése volt. A meglévő ekém amortizált állapota okán az elmúlt pár évben a szántás kapcsán kénytelen voltam bérmunkát is igénybe venni. A vásárlással a mikrokörnyezetemben ezek után én is tudok majd bérmunkát szolgáltatni, amely sokak számára segítséget jelenthet.