Facebook

"Gazdálkodj okosan" - Mezőgazdasági mikrovállalkozások versenyképességének növelése - Kolnhófer Róbert LEADER vállalkozásfejlesztés

Kedvezményezett neve: Kolnhófer Róbert
Kedvezményezett címe: 9793 Narda, Kossuth L. u. 89.

SZAKMAI BESZÁMOLÓ
A Vidékfejlesztési Program keretén belül a(z) Pannon Térségfejlesztő Egyesület működési területére meghirdetett, VP6-19.2.1.-69-8.1.6-17 kódszámú, Pannon Térségfejlesztő Egyesület - "Gazdálkodj okosan!" - Mezőgazdasági mikrovállalkozások versenyképességének növelése című felhívás alapján, 1915154703 iratazonosító számú támogatási kérelmet nyújtottam be, mely pozitív bírálatban részesült.
A projekt keretében egy P-150 homlokrakodót komplett munkaeszközzel, hozzá kapcsolódóan egy BDP-225 S magas kiöntésű kanalat, illetőleg egy Kverneland Qualidisc Farmer-3000 rövidtárcsát terveztem megvásárolni. A projekt az eredeti elképzelés szerint 1 mérföldkőben valósult volna meg 2018.12.31-ig, ugyanakkor a támogatói döntés csúszása, valamint a csúszáshoz kapcsolódó likviditásmenedzsment következtében 2 mérföldkőben történő megvalósítás mellett döntöttem, melyhez kapcsolódóan változásbejelentés került benyújtásra, illetve elfogadásra.
Az első mérföldkő során tervezett rövidtárcsa beszerzése még tárgyévben meg tudott valósulni, a homlokrakodó és kapcsolódó munkaeszközök beszerzése – figyelembe véve a Támogatói Okirat által biztosított határidőt – 2020. nyarára tolódott.
A rövidtárcsa kapcsán 3 db árajánlat került benyújtásra. A legkedvezőbb ajánlatot az Agrospic Kft. adta. Az ajánlat összege 11.000,- EUR-ról szólt, amely 310,11 HUF/EUR árfolyamon számolva 3.411.210,- Ft összeget jelentett. (A konkurens ajánlatok 11.500,- EUR (3.566.265,- Ft) és 12.000,- EUR (3.721.320,- Ft) összegről szóltak. Tekintettel arra, hogy az Agrospic Kft. adta a legkedvezőbb ajánlatot, továbbá megfelelő szervizhátteret is tudnak biztosítani számomra, mellettük döntöttem.
Az eszközt csak a pozitív támogatói döntés megszületését követően, 2019.07.01-jén rendeltem meg, ekkor azonban már közel 22%-kal drágábban tudtam megvásárolni, mint amelyről a támogatási kérelem benyújtásakor hatályos árajánlat szólt. Az új ár: 4.160.850,- Ft. A költségnövekedés a saját forrás arányát növelte.
A homlokrakodót és kapcsolódó munkaeszközeit (magas kiöntésű kanalat és adatptációt) szintén az Agrospic Kft-től vásároltam meg. A fizetett ellenérték 2.700.000,- Ft + ÁFA volt, ezek az eszközök csak 2,7%-kal drágultak az eredeti árajánlathoz képest.
A projekt kapcsán a kötelezően előírt nyilvánosság biztosítását a Dekorand Kft. segítségével teljesítettem, míg a pályázat megírásával és elszámolásával összefüggésben az ADRESZ Tanácsadó Kft. szolgáltatásait vettem igénybe, mindkét vállalkozással régi, jó kapcsolatot ápolok. A projekttáblám a KTK2020 Arculati Kézikönyv alapján készült 2020. januárjában. A kapcsolódó számlák majd a záró kifizetési kérelemben kerülnek elszámolásra.