Facebook

Gyümölcstermesztés korszerűsítése a minőség jegyében Janzsó László vállalkozónál LEADER vállalkozásfejlesztés

Kedvezményezett neve: Janzsó László egyéni vállalkozó
Kedvezményezett címe: 9789 Sé, Petőfi Sándor u. 8.

Beszámoló a projekt eredményeiről

Gyümölcstermesztés korszerűsítése a minőség jegyében

 

A kárpótlás nyújtotta lehetőségekkel élve, a kilencvenes évek elejétől kezdve, folytatok mezőgazdasági tevékenységet, újraélesztve ezzel a régi, családi, paraszti hagyományokat. A mostanra kis mezőgazdasági üzemmé alakult családi vállalkozásom, 10 hektár nagyságú területen kertészettel foglalkozik, melyet szántóföldi növénytermesztéssel egészítünk ki. A családi gazdaság további tagjai: Kendik Miklósné élettárs, ifj. Janzsó László gyermek, Kendik Péter unoka, Varga Kristóf unoka. A mezőgazdasági vállalkozásunk „zászlóshajója”, a húzó ágazat a gyümölcstermesztés, ezen belül: alma-, meggy- és eper ültetvény. Gazdasági célú állattenyésztés nincs, csak néhány „családi kedvenc” birka legelészik a birtokközpont körül. A megtermelt gyümölcsöket igyekszünk a közvetítő kereskedelem kihagyásával, közvetlenül a vásárlóknak értékesíteni. Ezért, többnyire, a közeli megyeszékhelyen működő helyi termék piacon, vagy „szedd magad” akcióban, vagy saját portán és a helyi közétkeztetésben, például az iskolagyümölcs programban jutatjuk el a fogyasztókhoz.

Az elmúlt időszakban egyre több fogyasztó fordult a helyben megtermelt egészséges élelmiszerek felé. Egyre több vásárlónál fontos szempont, hogy ismerje a termelőt, egyfajta bizalmi viszonyt építsen ki vele. Kialakult egy tudatos vásárlóközönség, akik keresik a helyben előállított, minőségi élelmiszereket, ezen belül gyümölcsöket, „házi” gyümölcskészítményeket. Keresik a személyes kapcsolatot a termelőkkel. Vállalkozásunkkal évek óta mi is ezen az úton járunk, ezt az igényt próbáljuk kiszolgálni. A megtermelt gyümölcsöket igyekszünk a közvetítő kereskedelem kihagyásával, közvetlenül a vásárlóknak értékesíteni. Célunk, hogy minél kevesebb növényvédőszer felhasználással, minél egészségesebb, minél gazdagabb beltartalmi értékekkel rendelkező gyümölcsöket termelni. Ennek a célnak, minél tökéletesebb elérését szolgálja mostani fejlesztésünk is, hogy korszerű szállító-tároló eszközökkel biztosítsuk a gyümölcsök útját a „gyümölcsfától a fogyasztók asztaláig”.  Vevőink éppen a jó személyes kapcsolatnak köszönhetően tájékozódhatnak a termeléstechnológiai folyamatokkal kapcsolatban, megismerik a gazdaság mindennapi életét, gondjait, örömeit. Ez a bizalmi tőke, ami törzsvásárlóinkat hozzánk köti. Szeretnénk ezt az egyre szélesedő vásárlói kört, akik a célközösségünk, még jobban bevonni, bővíteni, akár rendezvényekkel (nyitott porta), kitelepülésekkel (helyitermék piac), akár ismertető anyagokkal.

Jelen fejlesztés keretében a betakarítás, anyagmozgatás, tárolás termelési folyamatait korszerűsítettük, úgy, hogy a kor követelményeinek megfelelő, nagyméretű, műanyag gyümölcsös tartályládákra, úgynevezett almáskonténerekre cseréltük a korábban alkalmazott, erősen elhasználódott faládákat. A beruházás során 128 darab 680 liter tárolókapacitású, egyenként 450 kg gyümölcs tárolására alkalmas almáskonténer szereztünk be. Továbbá, ezek, telepen belüli illetve a gyümölcsösben történő szállítására alkalmas, egymás után kapcsolható vontatott szállítóeszközöket, (amelyet „kisvonatnak” hívnak a szakmában) vásároltunk, 5 darabot. Ezeket az eszközöket már a 2019 évben a nyári meggy szüret illetve az őszi alma betakarítás során használtuk. Ezzel együtt a régi faládákat elhasználódásuk mértékétől függően megjavítottuk és egyéb feladatra (hullott alma tárolás, stb.) használtuk illetve továbbhasznosítjuk, energiatermelésre. Az eszközök azonnali üzembe állításával már az 2019 évben sikerült fejlesztenünk a termeléstechnológiai folyamatot és az élelmiszer biztonsági előírásoknak való megfelelést. 

A fejlesztés célja a betakarítás, anyagmozgatás, tárolás termelési folyamatainak korszerűsítése volt. Ezáltal biztosítani tudjuk a megfelelő időben történő gyors betakarítást, a higiénikus szállítást tárolást, egyszerű és könnyű anyagmozgatást. A tárolótartály-konténerek nem csak a szüret során kerültek használatra, hanem kiválóan alkalmasak a gyümölcsök hűtőházi tárolására, feldolgozáskori anyagmozgatására és akár a csomagolt gyümölcs készítmények tárolására is. Új, nem újrafelhasznált, HDPE (magas sűrűségű polietilén), PP (Polipropilén)-ből készültek, ennek és formai kialakításuknak köszönhetően az EU élelmiszernormáinak és a hazai élelmiszerhigiéniai előírásoknak, az élelmiszerlánc biztonsági szabályoknak tökéletesen megfelelnek, továbbá garantálja a nagy szilárdságot és (akár) 15 évnél hosszabb időtartamot is. A beruházás biztosítja, hogy az évente átlagosan 110 tonna gyümölcs megfelelő időben, a gyümölcsök legkiválóbb állapotában, ezzel együtt az élelmiszerbiztonság szempont rendszerének megfelelve kerüljön betakarításra, tárolásra, tovább feldolgozásra vagy egyenesen a fogyasztók asztalára. A korszerű tároló konténerek használatával fokozni lehet a megtermelt gyümölcsök élelmezési minőségét és élvezeti fokát, akár 20-25 százalékkal. Alkalmasabbak lesznek tovább feldolgozásra, így a feldolgozott gyümölcsök aránya a jövőben elérheti az 50 %-ot is termékeink körében.

A fejlesztés a vállalkozás több vonatkozásában és természetesen egészében is pozitív eredményt hozott:

  • a megfelelő időben, és körülmények között végzett betakarításnak köszönhetően jobb minőségű gyümölcsök kerülnek értékesítésre
  • optimálisabbak lettek a feltételek a gyümölcsfeldolgozásra
  • a faládáknál jóval könnyebb, ergonomikusan kialakított, minimális helyet foglaló új eszközök szállítása egyszerűbb, kevesebb energia felhasználással, ezzel együtt kevesebb károsanyag kibocsátással jár
  • növekszik az élelmiszerhigiénia, javult az élelmiszerbiztonság
  • a kíméletesebb betakarítás, szállítás, tárolás után kevesebb sérült, selejtes gyümölcs képződik
  • javulnak a munkakörülmények, (könnyebb, kevésbé balesetveszélyes tárolóládák), megkönnyítik a munkát
  • környezetvédelmi szempontból kevesebb hulladék keletkezik, az új eszközök tartósabbak, a mégis tönkrement eszközöknek megoldott az újrahasznosításuk
  • a környezetbe illő zöldszínű, korszerű, rendezett tárolóeszközök látványa jó benyomással fogadja az ideérkező, vásárlókat, látogatókat, még tájképileg is a jól működő gazdaság, kulturtáj jelenik meg.
  • az innovatív megújulás példát ad a térség további termelőinek a fejlesztésre
  • a magasabb minőségű, ép, egészséges gyümölcsök magasabb áron értékesíthetők ezzel valamint azáltal, hogy javulnak a feltételei a gyümölcsfeldolgozásnak, növekszik a vállalkozás gazdasági eredményessége is.