Facebook

Innovatív technológia beszerzése a hatékonyság fejlesztése érdekében a PROTAK '08 Kft-nél

Kedvezményezett neve: PROTAK '08 Kft
Kedvezményezett címe: 9700 Szombathely, Gyöngyös u. 11. Fsz 1.
Kedvezményezett telephelye: Torony, Viola u. 6/A-D

Innovatív technológia beszerzése a hatékonyság fejlesztése érdekében

Társaságunk 2012. október 2-án alakult. A PROTAK '08 Kft fő tevékenysége az épülettkarítási szolgáltatás, amelyhez az épületek, irodák, csarnokok napi és alkalmi takarítása, valamint külső területek karbantartása (parkgondozás, hó- és síkosságmentesítés) tartozik. A meglévő ügyfélkörünk bővítése érdekében eszközbeszerzésre volt szükség.
A beszerzésre került korszerű eszközök megvásárlásával a vállalkozás szolgáltatási volumene növekszik, a fenntartási költségek jelentősen csökkennek, az árbevétel növekszik, emellett a fejlesztés üzletpolitikánkkal összhangban hozzájárul a környezet védelméhez is. A fejlesztés révén olyan piaci igényeket is ki tudunk elégíteni, amit a korábbi eszközellátottsággal nem tudtunk megoldani, ez szintén növeli a vállalkozás jövedelmezőségét. Az eszközök megvásárlásával több megbízást tudunk teljesíteni, mely forgalomnövekedést eredményez. Az internetes elérhetőség megkönnyíti a megbízások számának növekedését.
A beszerzett eszközök az alábbiak: - 2 db takarítókocsi - 2 db létra - 1 db önjáró takarítógép - 1 db vízszívó - 1 db porszívó. A felsorolt eszközöket megrendeltem, adávételi szerződést kötöttem a forgalmazóval és a beszerzéseket megvalósítottam és aktiváltam. A tájékoztató táblát kihelyeztem. A fejlesztés megvalósulása, az új technológiai eszközök beszerzése elengedhetetlen volt a minőségi szolgáltatásnyújtás, a vállalkozási tevékenységem dinamikusan fejlődése érdekében.
Az a vállalkozni tudó gazdasági szerplő, akik ellenőrzött minőségű piaci terméket állít elő vagy szolgáltató és kereskedelmi tevékenységet folytat, igényli a minél hatékonyabb és célirányosabb marketing eszközök segítségét, hogy az elsősorban városi, valamint tudatos vásárlói kört elérhessem termékeivel, szolgáltatásaival. A projekt a tevékenységbővítéséhez kapcsolódóan kizárólag eszközbeszerzést tartalmazott, építési beruházás ezen projektnek nem volt része.
A vállalkozói tevékenységem versenyképességét megalapozta a pályázati lehetőség révén a vállakozás szolgáltatásainak a fejlesztése, melynek keretében minőségjavulás és hatékonyságnövekedés történik. A beszerzés kapacitásnövekedést generál, ami a piaci versenytársakhoz képest előnyt eredményez. A fejlesztés nélkül a kiugrási, fejlődési lehetőség nem ált volna fenn. A fejlesztés tövábbi jövőbeni beruházásokat generál, ami a gazdaságomat még eredményesebbé teszi. A hatékony működéssel a vállalkozásom jövedelmezősége növekszik. A tevékenységem jövedelmezőségét növeli a magasabb hozzáadott érték révén létrejövő minőségi és mennyiségi kínálat. Rövidebb idő alatt, hatékonyabb munkavégzést eredményez az új eszközök használata. A pozitív hatások eredeményeként, további fejlesztések valósulhatnak meg, melyek kapacitásnövekedsét generálnak és a vállalkozásom bővítési lehetőségét is megalapozzák. a fejlesztés gazdasági hatása helyben jelentkezik, a pozitív bevételi eredmények, a befizetett adó mértékét is növelik, ami meghatározza a község fejlődését is. A projekt végrehajtása során a fejlesztéshez kapcsolódó nyilvános eseményeken, illetve kommunikációnkban és viselkedésünkben esélytudatosságot fejeztünk ki: nem közvetítettünk szegregációt, csökkentettük a csoportokra vonatkozó meglévő előítéleteket.