Facebook

Középkori Vásárnap Csempeszkopácson LEADER rendezvény

KÖZÉPKORI VÁSÁRNAP CSEMPESZKOPÁCSON, 2019. június 16.

A helyi értékeink bemutatását, népszerűsítését Csempeszkopács Község Önkormányzata
évtizedek óta magára vállalja. A Középkori Vásárnap elnevezésű rendezvényünket a Helyi
Értéktár B izottság helyi értékként tartja nyilván a 2015 ben MVH pályázat keretében
felújított, egykori vasúti őrházban berendezett Közlekedési Emlékhellyel, valamint a Pungor
Zoltán Helytörténeti Gyűjteménynek helyet adó Balogh Sarlay reneszánsz kastély épületével
együtt. Messze földön híres Árpád korabeli Szent Mihály templomunk 2016 ban a Helyi
Értéktár Bizottság kezdeményezésére nyert felvételt a Vas Megyei Értéktárba, a megye
épített kulturális örökségének részeként.
Minden évben Szentháromság vasárnapján tar tjuk a Középkori Vásárnapot, felelevenítve a
vásári forgatagban a rég elfeledett mesterségek bemutatását, népszerűsítését. A rendezvény
fő célja elsősorban persze az, hogy megismertessük a településünkre látogatókat az
értékeinkkel.
Az idei előkészületek során minden eddiginél több falubelire számíthattunk: a rendezők
felhívására számosan jelentkeztek önkéntes munkára, és örömteli tény, hogy a fiatalokat is
sikerült bevonni a munkálatokba. Ez jól példázza a község lakóinak értékmegőrző
tevékenységét is. T öbb családból a szülők gyerekekkel, nagyszülőkkel együtt érkeztek, hogy
kivegyék a részüket akár a vásári forgatagnak helyet adó terület szépítéséből, akár a
kézműveseket váró sátrak építéséből. Községünk lakóinak mintegy harmada aktivizálta magát
ez alkal omból.
A 19. Középkori Vásárnap visszatérő vendégei a környékbeli és a régióból érkező
mesteremberek. A kézművesek a teljesség igénye nélkül például a kovács, a kosárfonó, a
fazekas, a fafaragó a helyszínen is alkottak mesterműveket, mert nemcsak ela dni akarták a
portékáikat, hanem azt is megmutatták, hogyan készülnek a termékek. A Szentháromság
vasárnapján reggeltől késő estig tartó eseményre több mint félszáz kézműves érkezett a
környékbeli falvakból, illetve a régióból.
A fellépők között évek óta állandó szereplő a középkori harci modort, fegyvereket bemutató
Fekete Sereg, hagyományőrző íjász egyesület, összesen mintegy ötven taggal. A helyi
színjátszók mellett ezúttal egy másodszomszédbeli falu komédiásai is ízelítőt adtak a
repertoárjukból. Kéttucatnyi amatőr színész nevettette meg a közönséget, vastapsot csikarva
ki tőlük. A közös önkormányzati hivatalhoz tartozó település asszonykórusa is visszatérő
szereplő, tíz tagja ezúttal dalcsokrot hozott a publikumnak. A térség városából népes
táncegyüttes, lovas bandérium érkezett, nívós műsorukkal rengeteg érdeklődőt vonzottak.
Vendégünk volt egy friss Kosssuth díjas énekmondó, és Székelyföldről is elhozta az ottaniak
üzenetét e gy kitűnő, közismert mesemondó.
Látogatók nemcsak a településközeli térségből, hanem a tágabb régióból is érkeztek; több
mint 2000 embernek köztük egész családoknak ––, kicsiknek és nagyoknak nyújtott értékes
és tartalmas szórakozást a mintegy háromszáz lelkes Csempeszkopács színvonalas
rendezvénye.

Megvalósult programok:
2019. június 16
2019. június 16--án, Szentháromság vasárnapján a templom körüli Árpád térenán, Szentháromság vasárnapján a templom körüli Árpád téren
Felelevenedik a régi falusi vásárok hangulata. Az egész napos mesterség bemutatók során
Felelevenedik a régi falusi vásárok hangulata. Az egész napos mesterség bemutatók során életre kel a kováéletre kel a kovács, a kosárfonó, a mézeskalácsos, a fazekas, az ólomöntő, a fogadók és a cs, a kosárfonó, a mézeskalácsos, a fazekas, az ólomöntő, a fogadók és a vásári komédiák világa. Délután színpadi produkciók, ügyességi próbák, játékok, vásári komédiák világa. Délután színpadi produkciók, ügyességi próbák, játékok, látványosságok minden korosztály számára.látványosságok minden korosztály számára.
10:30
10:30 A millenniumi emlékszobor koszorúzásaA millenniumi emlékszobor koszorúzása
11:00
11:00 ÖkumenikusÖkumenikus istentisztelet a templomkertbenistentisztelet a templomkertben
12:00
12:00 Ebéd a sátras fogadókbanEbéd a sátras fogadókban
14:00
14:00 A vásári menet bevonulása, vásárnyitásA vásári menet bevonulása, vásárnyitás
A színpadon és a küzdőtéren:
A színpadon és a küzdőtéren:
14:30
14:30 A Fekete Sereg harci bemutatójaA Fekete Sereg harci bemutatója
15:00
15:00 A táplánszentkereszti „Egy vérből társulat” komédiájaA táplánszentkereszti „Egy vérből társulat” komédiája
15:30
15:30 A vasszécsenA vasszécsenyi Rozmaring asszonykórus dalcsokrayi Rozmaring asszonykórus dalcsokra
16:00
16:00 „Ganédomb” a csempeszkopácsi színjátszók előadásában„Ganédomb” a csempeszkopácsi színjátszók előadásában
17:00
17:00 A körmendi Béri Balogh Ádám Táncegyüttes produkciójaA körmendi Béri Balogh Ádám Táncegyüttes produkciója
17:30
17:30 Csernik Szende székely mesemondó és lábbábos műsoraCsernik Szende székely mesemondó és lábbábos műsora
18:30
18:30 Ízelítő a körmendi Béri Balogh Ádám TáÍzelítő a körmendi Béri Balogh Ádám Táncegyüttes repertoárjábólncegyüttes repertoárjából
18:45 Kátai Zoltán Kossuth
18:45 Kátai Zoltán Kossuth--díjas énekmondó fellépésedíjas énekmondó fellépése
19:30
19:30 Néptáncosok a színpadonNéptáncosok a színpadon
20:30
20:30 Táncház a tábortűz mellettTáncház a tábortűz mellett
21:30
21:30 VásárzárásVásárzárás
Egyéb programok a vásártéren:
Egyéb programok a vásártéren:
13:00
13:00--16:00 lovagoltatás16:00 lovagoltatás
14:00
14:00--18:00 18:00 -- szekerezés a település érszekerezés a település értékeinek körbejárásávaltékeinek körbejárásával
-- íjászat a Sárvári Hagyományőrző és Íjász Egyesülettelíjászat a Sárvári Hagyományőrző és Íjász Egyesülettel
-- a körmendi Batthyány Lovas Bandérium bemutatójaa körmendi Batthyány Lovas Bandérium bemutatója
-- állatnézegető, kosárfonás, ügyességi próbák, kockállatnézegető, kosárfonás, ügyességi próbák, kockajátékok, középkori körhintaajátékok, középkori körhinta