Facebook

"Maradj helyben - Vasszécsenyben" Pannon Élmény komplex projekt

Pályázó neve: Vasszécseny Község Önkormányzata
Pályázó címe: 9763 Vasszécseny, Petőfi S. u. 11.

Beszámoló a Vasszécsenyiek Nagy Találkozása rendezvényről
A rendezvény programjainak leírása:
2021. augusztus 19.
. Vasszécsenyiek kenyérsütése:
A Művelődési Ház felhívására tavasszal ültetett (bölcsőde és óvoda udvarában, magánházaknál
nevelt) „falubúzából” őröltetett lisztből közösen kenyeret gyúrhattak, dagaszthattak, majd
süthettek az érdeklődők. Minden résztvevő család/gyermek megsüthette a Saját cipóját, s
együtt elkészítették a nagy falukenyeret is a másnapi kenyéráldáshoz.
2021. augusztus 20.
. 08:00 órától Vasszécsenyből elszármazottak érkezése:
A rendezvényre meghívott elszármazott vasszécsenyi lakosok fogadása a Pungor Ernő
Művelődési Házban került lebonyolításra.
. 10:00 Államalapító Szent István király tiszteletére adott szentmise és a Vasszécsenyiek
kenyerének megáldása:
A szentmisét Merkli Ferenc plébános celebrálta a helyszínen megjelent híveknek, melynek
keretében az előző nap elkészült falukenyeret is megáldotta, ami felkínálásra került a
megjelentek számára.
. 12:00 Közösségi ebéd:
A vasszécsenyi lakcímká rtyáva I rendelkezők, illetve az előzetesen jelentkezett, Vasszécsenyből
elszármazottak a futballpálya szomszédságában felállított rendezvénysátorban kerültek
megvendégelésre egy közös ebéd keretében.
. 13:00 — 18:00 Dotto kisvonat:
A Tanakajd-Vasszécseny-Csempeszkopács körjáraton részt vevő utasok a helyi értékek és
műemlékek érintésével megismerkedhettek a környék látnivalóival.
. 13:00 Süteménykóstoló és adománygyűjtés a vasszécsenyi bölcsőde, óvoda és Iskola javára:
A község civil szervezetei és lakosai által készített süteményeket lehetett megkóstolni és
megvásárolni, melynek teljes bevétele a helyi gyermeknevelési intézményeket (Tündérország
Óvoda és Körzeti bölcsőde, Ambrózy-Migazzi István Általános Iskola) gyarapítja.
. 13:30 Tűzoltó habparty:
A táplánszentkereszti Önkéntes Tűzoltó Egyesület közreműködésével a gyermekek nagy
örömére a jó időben hatalmas habot készítettek a tűzoltók, majd vízágyúval mulattatták az
összegyűlt tömeget. A helyi önkéntes tűzoltók gyermek csapata is bemutatta a friss alakulás
óta tanultakat az érdeklődő gyermekeknek és az őket kísérő szülőknek.
14:00 István, a király — Könyvtármozi fiimvetítés:
Az István, a király című rockopera vetítése a helyi könyvtárban valósult meg a Könyvtárellátási
Szolgáltató Rendszer jóvoltából.
14:00 Vasszécsenyből elszármazottak és Új beköltözők bemutatkozása:
Czetter Ibolya, a program moderátora négy felkért résztvevővel beszélgetett a község
múltjáról, helyi kötődésű személyes emlékekről, mely a közönség bevonásával folytatódva
Idézte fel a falubeliek és elszármazottak emlékeit a településen eltöltött éveikből.
16:00 Vasszécsenyben induló és befejezett beruházások bemutatása:
Az elmúlt fejlesztési időszakban elkészült utak, járdák és csapadékvíz-elvezető rendszer,
valamint a fejlesztések terén felvázolt jövőkép Zsolnai Zoltán polgármester és Dr. Balázsy Péter
megyei főjegyző á Ital kerültek bemutatásra.
16:30 „Vasszécseny nyolc évszázad tükrében” könyvbemutató:
Elsőként Pődör György, a helyi Kulturális Bizottság elnöke rövid áttekintést adott a
monográfiák jellegéről, feladatukról és felépítésükről, az elkészült monográfia születésének
körülményeiről és az alkotó szerkesztőről. Ezt követően Farkas Csaba a kiadó nevében méltatta
a kiadványt, majd Zsolnai Zoltán polgármester megköszönte a kiadvány gondozásában
résztvevők sok éves munkáját. Végezetül Kereszturiné Pintér Mária, a kiadvány szerzője idézte
fel a monográfiába fektetett munkájának emlékeit.
A település történetét feldolgozó kiadványból háztartásonként egy példányt térítési díj
mentesen vehettek át a település lakosai, akik hosszú sorban állva várták, hogy
hozzájuthassanak saját példányukhoz.
17:00 Vasszécseny az elmúlt 800 év tükrében című előadás:
Mayer László, a Vas megyei Levéltár részéről tartott előadása helyett — előre nem bejelentett
távolmaradásának okán — Marton Ferenc, a Vas Megyei Közgyűlés alelnöke mondott
köszöntőt, majd a jelen lévő Lieb Roland szobrásszal, a település obeliszkjét tervező művésszel
beszélgetett Pődör György, a Kulturális Bizottság elnöke.
17:30 Rozmaring asszonykórus fellépése:
A kórus a kialakult pandémiás helyzetet, valamint kórusvezetőjük elvesztését követően ezen
esemény felkérésére álltak újra össze a színpadon.
18:00 Helyi értéktár díszokleveleinek átadása:
A Vasszécsenyi Helyi Értéktárba beválasztott helyi értékekről Zsolnai Zoltán polgármester
adott át díszokleveleket a következő beválasztott elemekről az átvevőknek:
o Ásványmúzeum — Pődör György,
o Keresztelő Szent János templom — Merkli Ferenc plébános,
o Keresztény Közösségi Ház udvarának szoborparkja — Merkli Ferenc plébános,
o Nagyboldogasszony templom — Merkli Ferenc plébános,
o Ó-Ebergényi kastély — Desits-Horváth Nikolett,
o Rátzné Stenczinger Katalin kézműves népművész, amatőr festőművész,
o SZEReIemfaIu turisztikai márkanév — Tárczy Orsolya,
o Tóth művészcsalád (Krenner-Tóth Katalin festőművész, Módy Péter szobrászművész
restaurátor, Tóth Csaba festőművész, Tóth Lívia iparművész, Tóth Magdolna
szobrászművész, Varga Bernadett iparművész) —Tóth Csaba,
o Új-Ebergényi kastély — Molnár Attila,
o 800. évfordulós obeliszk — Lieb Roland szobrászművész, építész.
. 18:45 „Isten éltessen, Magyarország!”:
Zsolnai Zoltán polgármester államalapítási évfordulónk alkalmából mondott ünnepi beszédet.
. 19:00 A Táplánszentkereszti Ifjúsági Fúvószenekar és a Savaria Rézfúvós Együttes koncertje:
A Táplánszentkereszti Ifjúsági Fúvószenekar Janászek Ferenc karnagy vezetésével rendhagyó
koncertet adott a Savaria Rézfúvós Együttes közreműködésével, melynek során a klasszikus
művek mellett mindenki által ismert, de Új köntösben hallható dallamok is felcsendültek.
. 21:00 Ataru Taiko Japán Dobszínház koncertje:
Az országszerte ismert Ataru Taiko Japán Dobszínház egy lendületes fellépés keretében
elevenítette meg a színpadon a több ezer éves keleti kultúra és japán dobművészet világát
nagy számú közönség örömére. Az előadás végén az együttes helyi tagja külön köszöntésre
került.
. 22:00 Tűzijáték:
Az államalapítási ünnep már hagyománnyá vált, elengedhetetlen elemeként látványos
tűzijáték szemtanúi lehettek az összegyűlt helyi és környékbeli érdeklődők.
. 22:30 Retro buli hajnalig:
A Retro bulit a megbízott ShepherdTeam Kft. biztosította DJ Rob Wide közreműködésével.
A rendezvényen résztvevők köre:
A Vasszécsenyiek Nagy Találkozása elnevezésű, 2021. augusztus 20-án megrendezett eseményre
közösségerősítő jelleggel meghívásra kerültek a községből az elmúlt években-évtizedekben
elszármazottak, akik közül megközelítőleg 30-40 fő vett részt az eseményen. A településről
megközelítőleg 300-350 fő helyi lakos látogatott ki a rendezvényre. Az esti koncertekre a környékbeli
településekről is érkeztek látogatók, megsokszorozva a nézők számát.
A rendezvény célja:
Az államalapítási ünnepélyt is magába foglaló kulturális rendezvény kiváló alkalmat jelentett a
települési monográfia kiadására és a nagyközönség részére történő bemutatására. A „Vasszécseny az
elmúlt nyolc évszázad tükrében” című kiadvány címének megfelelően a nagymúltú község történetét
dolgozza fel ahhoz méltó formában, több évnyi kutatómunka eredményét megismertetve az
olvasókkal. A monográfia a Szülőföld Könyvkiadó gondozásában jelent meg, mely kiadó vezetője,
Farkas Csaba vállalta az esemény fénypontjaként a kiadvány bemutatását a megjelentek részére a
monográfia szerzője és a sikeres kiadásban részt vevők közreműködésével.
A monográfia bemutatása és az elszármazottak vendégül látása mellett rendezvényünk megtartásával
a számos helyi értékre igyekeztük felhívni a figyelmet, s arra az értékteremtő munkára, amit a helyi
Művelődési Ház még a járványhelyzet alatt elindított, valamint igyekeztünk megszólítani a falu új
beköltözőit is, bevonva őket a közösség életébe, amit szintén sikeresnek értékelünk.
A rendezvény eredményei:
A megtartott rendezvény fő eredménye, hogy több év várakozást követően kiadásra és bemutatásra
került a település nyolc évszázados múltját összefoglaló monográfia, a község lakossága
megismerkedhetett a helyi értékekkel és az azokhoz kapcsolódó helyi értéktári munkával, továbbá az
elszármazottakkal és az újonnan beköltözött lakosokkal, felélesztve a település közösségi szellemét a
pandémiás hullámot követően.
Az eseményről több ízben beszámolt a helyi és a megyei média is (Vas Népe —vaol.hu). A falu lakossága
pozitívan nyilatkozott a rendezvényről, kihangsúlyozva, hogy az esemény a régi megszokottól eltérő,
eredeti programokat vonultatott fel.
Helyszín: Vasszécseny Sportcentrum