Facebook

2022.12.08-án módosult a VP6-19.2.1.-69-8.1.5-17 Nem mezőgazdasági mikrovállalkozások termelési és szolgáltatási kapacitásainak fejlesztése pályázati felhívás

A módosítás tartalma:(a vastagon kiemelt rész változott meg)

VP6-19.2.1.-69-8.1.5-17 Nem mezőgazdasági mikrovállalkozások termelési és szolgáltatási kapacitásainak fejlesztése

4.3. A támogatási kérelem benyújtásának határideje és módja
Jelen felhívás keretében a helyi támogatási kérelem benyújtására 2018.01.02 naptól 2023.06.30. napig van lehetőség.

4.3. A támogatási kérelem benyújtásának határideje és módja
Ezen időszak alatt az alábbi értékelési határnapokig benyújtásra került projektek kerülnek együttesen elbírálásra:
2023.02.28.
2023.04.30
2023.06.30

3.5.2. A projekt végrehajtására rendelkezésre álló időtartam
A projekt fizikai befejezésére a projekt megkezdését, vagy amennyiben a projekt a Támogatói Okirat hatályba lépéséig nem kezdodött meg, a Támogatói Okirat hatályba lépését követoen legfeljebb 12 hónap áll rendelkezésre.

3.4.1.1. Műszaki és szakmai elvárások
II. Hatósági engedélyeztetéssel, dokumentumokkal kapcsolatos elvárások                               
Az építéssel kapcsolatos engedélyeztetéssel, dokumentumokkal kapcsolatban a kedvezményezettnek az alábbiakat kell figyelembe venni: a) Engedély- vagy bejelentés-köteles építési tevékenység esetében a támogatási kérelemhez szükséges a támogatást igénylő nevére szóló jogerős és érvényes építési engedélyt, valamint a hatósághoz benyújtott - a támogatást igénylő nevére szóló és a tervezői névjegyzékben szereplő tervező által készített - építészeti-műszaki tervdokumentációt csatolni. Nem engedélyköteles építési tevékenység esetén csatolni szükséges a támogatást igénylő nevére szóló és a tervezői névjegyzékben szereplő tervező ellenjegyzésével ellátott nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy az adott építési tevékenység nem engedélyköteles, valamint csatolni szükséges a támogatást igénylő nevére szóló és a tervezői névjegyzékben szereplő tervező által készített építészeti-műszaki tervdokumentációt. Felhívjuk a figyelmet, hogy az építészeti-műszaki tervdokumentáció támogatási kérelemhez történő csatolása minden esetben szükséges, akkor is, ha az már korábban csatolásra került az építési engedélyezési eljárás során!

4.4.2. Kiválasztási kritériumok
1. Nem hiánypótoltatható jogosultsági kritériumok                                                                   
a) A támogatást igénylo átlátható szervezetnek minosül az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 1. § 4.pontja és 50. § (1) bekezdés c) pontja szerint.
b) A támogatást igénylo a területi lehatárolásnak megfelelo területen kíván fejleszteni
c) Üzleti terv (1. melléklet)
d) A HACS által kiállított igazolást a támogatási kérelem benyújtását megelozo kötelezo konzultációról (3.4.1.3 pont alapján)(2. melléklet)
e) Engedély- vagy bejelentés-köteles építési tevékenység esetében a támogatási kérelemhez szükséges a támogatást igénylő nevére szóló jogerős és érvényes építési engedélyt csatolni.

6.1. A TÁMOGATÁSI KÉRELEM ELKÉSZÍTÉSE SORÁN CSATOLANDÓ MELLÉKLETEK LISTÁJA
Engedély- vagy bejelentés-köteles építési tevékenység esetében a támogatást igénylő nevére szóló jogerős és érvényes építési engedély, valamint a hatósághoz benyújtott - a támogatást igénylő nevére szóló és a tervezői névjegyzékben szereplő tervező által készített - építészeti-műszaki tervdokumentáció

A felhívások az alábbi linkre kattintva értehtők el:
https://e-kerelem.mvh.allamkincstar.gov.hu/enter/leaderbongeszo/leaderBongeszo.xhtml