Facebook

Kisunyom

Kisunyom község Szombathelytől D-re, a 86 számú főközlekedési út mentén található. A község igazgatási területe természetföldrajzi tájbeosztás szerint az Alpokalja és Vasi dombság, illetve síkság nagy és középtájon belül két kistáj; a Pinka-fennsík és Gyöngyös-sík határán helyezkedik el. A település területe ugyanis a Jáki-Sorok és Perint patakok völgyszegélyén, a Gyöngyös-síkság és az abból kiemelkedő dombos jellegű Pinka-fennsík területén fekszik. A talajok mechanikai összetételére és sajátosságára az agyagos vályog, homokos - löszös üledék, valamint az agyagtartalomtól függő jobb vagy gyengébb vízáteresztő víztároló képesség jellemző. Éghajlati viszonyokat tekintve a térségre hűvös, csapadékos, részben kissé kontinentális felé is hajló klíma jellemző, amely keletről nyugati irányba haladva erősödő szubalpin szubatlanti hatást tükröz. A terület vízrajzilag a Rába vízrendszerén belül a Sorok-Perint vízgyűtőjéhez tartozik. Növényföldrajzilag a tájrészlet a Magyar Flóratartomány átmeneti flóravidéke, vasi- alpokaljai flóra járásának része. A Szombathelytől délre elhelyezkedő település az őskor óta lakott hely. Ezt bizonyítja, hogy a község határában kőkorszakbeli és bronzkori emlékeket találtak.

1898-ban a következőket írták róla. "Helyben van vasúti állomása, postája és távírója. A község körjegyzőségi székhely. E régi nemesi községnek nevezetesebb birtokosai voltak a Miskey, Szegedy, Málik és Bácsmegyei családok. Plébániája 1698-ban már virágzott. Temploma 1869-ben leégett, de újraépítették. Itt van Reissig Ede Vasvármegye főispánjának csinos, kényelmesen berendezett úri laka és báró Thünken Ernő gazdasága." 1931-32-ben már az alábbiak olvashatók. "Vasútállomás helyben, körjegyző, posta, távbeszélő, telefon helyben. Községi elöljáróság működik körjegyzővel, segédjegyzővel, közgyámmal. A településen a katolikus egyházközösség iskolát tart fenn, önkéntes tűzoltó egyesület, levente egyesület, valamint polgári lövész egylet működik. Ezen túl hét szakmában több mint tíz fő dolgozik: mint bognár, cipész, cséplőgép-tulajdonos, hentes, vegyeskereskedő, kovács, malomtulajdonos. 
A település faluképének építészeti összhatása vegyes, védelemre a templom épülete, valamint a Reissig kastély érdemes. 

 

Elhelyezkedés: Kisunyom Szombathelytől délre Ják, Balogunyom (Nagyunyom + Balogfa) Sorokpolány között települt.

Enyhe dombvonulaton lévő soros beépítésű,utcás,szalagtelkes község. A község utcavonala a dombvonulatot követi.

 

 

Népesség :

Állandó lakosok életkor szerinti megoszlása
 
0-5 éves15 fő
6-14 éves27 fő
15-21 éves27 fő
22-60 éves243 fő
61 év felett86 fő
Összesen:398 fő

 

Kisunyom

Elérhetőségek

Cím: 9772 Kisunyom, Fő u. 10.
Polgármester: Pásztor László
Web: http://www.kisunyom.hu
Email: kisunyom@savaria.hu
Telefonszám: 94/ 556-029
Fax: 94/556-028

Térkép nagy méretben

Értékleltár Értékek megtekintése térképen

Események

Nincs megjeleníthető esemény