Facebook

Nemeskolta

Nemeskolta régi település. Nevét az Árpád-kor óta megtaláljuk az oklevelekben.

Első említése 1288-ból származik. A falu gazdag történelmi múltja ellenére sem találtuk nyomát annak, hogy elöljárói a középkorban címert vagy pecsétet használtak volna. Holott a települést kisnemesek, ún. kúrialisták lakták.

A község pecsétjét meglepő módon csak a XIX. század közepétől találjuk meg dokumentumokon.

A 24x28 mm-es ellipszis alakú pecsét közepén egy török fejet átszúró szablyát tartó oroszlán körvonalait és K H monogramot láthatunk. A K és H betűk a “Kolta Helység" rövidítésének tekinthető.

Ezt a nemesi szimbólumot 1907-ben a vasi helységek névtörzs könyvezésekor a község akkori elöljárói vörös pajzsra helyezték, és a tanácsok megalakulásáig dmerként használták.
1950-ben a belügyminiszter rendeletileg betiltotta a községek dmerhasználatát.

A jelkép azonban nem ment feledésbe, és a rendszerváltás utána régi címert változtatás nélkül vették használatba.

Tervezte: Felsenfeld bélyegzőgyár 1907.

A címer leírása: Vörös csücsköstalpú pajzsban zöld talajon álló, jobbra lépő ezüst oroszlán jobbjában varkocsos török fejet átszúró ezüst szablyát tart.

A szimbólumok jelentése: A községi képviselőtestület már 1907-ben a kúrialista nemesi községek hagyományait elevenítette fel, amikor az oroszlánt vette fel címerébe. A magyar heraldikát az “oroszlán heraldikájának" is szokták nevezni, mivel a nemesség az oroszlánban mindig a hősiesség és a nagylelkűség szimbolikus megjelenítőjét látta. A faluban már a XVIII. századtól birtokos volt a Vidos család. Tagjainak címeres pecsétjeiben a XVI. századtól a szablyát markoló oroszlán látható. Bár a Vidos címer pajzsa kék színű és az oroszlán arannyal van benne megfestve, valószínűnek látszik, hogy a községi pecsét mintája alapjául szolgált.

Feltételezzük, hogy az 1907-es címeralkotáskor az azonosság kerülése miatt választották a pajzs vörös, és az oroszlán ezüst színezését.

A községi zászló: A zászlólap - arányában a zászlórúd felöl nézve 1:2 arányú téglalap - vörössel- és ezüsttel vágott, rajta az első harmad vonalában, mint tengelyen foglal helyet az Önkormányzat címere. A zászló Vége vörös rojttal díszített.

 

Elhelyezkedés: A falu Szombathelytől 17 km-re délkeletre fekszik, SorkifaludVasszécsenyRábatöttösGyanógeregye és Csempeszkopács által határolt területen.

A térség éghajlatára a melegebb, szárazabb, mérsékelten kontinentális hatás jellemző. Az évi csapadék sokévi átlaga 650-700 mm közötti – tenyészidőszaki csapadék 375-400 mm – amíg az évi napfénytartam az átlagnál valamivel magasabb 1900-1950 óra közötti. A község területe 7,34 km².

A község belterületén a zöldfelületi ellátottság közepesnek mondható. A külterületre vonatkozóan megállapítható, hogy jellemzően szántóterületek foglalják el, illetve összefüggő rét területek találhatók. Jelentősebb összefüggő erdőterület nincs. 

Népesség:

Állandó lakosok életkor szerinti megoszlása

 

 FérfiEgyütt
0-5 éves8816
6-14 éves262450
15-18 éves141024
19-54 éves10087187
55-60 éves101727
61 év felett384078
 
Összesen:196186382
Nemeskolta

Elérhetőségek

Cím: 9775 Nemeskolta, Szabadság u. 67.
Polgármester: Farkas Imre
Web: http://www.nemeskolta.hu/hu/
Telefonszám: +3694556038
Fax: +3694556039

Térkép nagy méretben

Értékleltár Értékek megtekintése térképen

Események

Nincs megjeleníthető esemény