Facebook

Tanakajd

Tanakajd három falu összeolvadásával jött létre. Kis- és Nagy-Kajdot 1907-ben Kajd néven , Kajdot és Tanát 1939-ben Tanakajd néven egyesítették. A történelmi kutatások szerint Tana nevét már az Árpád - kortól , Kajdét a XIV.századtól találhatjuk meg az oklevelekben. A falvak gazdag történelmi múltja ellenére sem találtuk nyomát annak , hogy elöljáróik a középkorban címert vagy pecsétet használtak volna. Sajnálatos módon nem maradt fenn erre vonatkozó adat sem a Mária Terézia uralkodása során keletkezett úrbéri , sem pedig a II. József kori közigazgatási akták között. A falvak pecsétjei hivatalos iratokon egyöntetűen a XIX. Század közepén tűnnek fel. Tana község első negatív vésetű pecsétjének közepében TANAI HELYSÉGH köriratban kardot markoló jobb kar látszik. Nagy-Kajd község kerek pecsétjében NK monogram és koronára támaszkodó páncélos kar látható. Sajnos Kis-Kajd község pecsétnyomója a gondos kutatás ellenére sem került elő. Az 1870-es években Tana község megújította páncélos kart ábrázoló pecsétnyomóját. 1907-ben a községi névtörzskönyvezéskor lehetőség lett volna címeres pecsétnyomó készítésére , de sem Kajd , sem Tana elöljárói ezt nem tartották szükségesnek, és egyszerű köriratot tartalmazó bélyegzőt készíttettek. Sajnos az 1939-es községegyesítéskor sem alkották meg címerüket, ezért nem lehet azon csodálkozni, hogy a XX. század végére a régi szimbólumok feledésbe merültek. A képviselőtestület a rendszerváltozáskor határozta el a címer elkészíttetését. Tervezte: Feiszt György, grafika: Kamper Lajos. A címeravatásra 2001. július 7-én került sor. A címer leírása: Vörös színű doborpajzs közepén, szablyát markoló aranyruhás levágott jobb kar alatt heraldikai arany csillag lebeg. A pajzsra arany nemesi lombkorona van helyezve. A szimbólumok jelentése: Mind Nagy-Kajd, mind pedig Tana község az ún. kurialista községek közé tartozott. A kisnemesi községek szinte kivétel nélkül a „vérével adózó” , a hazáért háborúkban vérét ontó nemességre utaló koronát és harci eszközöket tartalmazó pecséteket használtak. Így került Tana és Nagy-Kajd pecsétjébe is a páncélos kar. A napjainkban használt címer a hagyományos szimbólumokhoz való visszatérés szép példája. A községi lobogó: A zászlólap vörössel és arannyal hasított álló téglalap, melynek közepén, mint tengelyen foglal helyet a község címere. A lobogó alsó éle arany rojttal határolt.

Tanakajd

Elérhetőségek

Cím: 9762 TANAKAJD, TEMPLOM U. 24.
Polgármester: Simon Miklós
Web: http://www.tanakajd.hu/
Email: tanakajd.onkormanyzat@gmail.com
Telefonszám: 06-94/577-077

Térkép nagy méretben

Értékleltár Értékek megtekintése térképen

Események

Nincs megjeleníthető esemény