Facebook

Vasasszonyfa

A Szombathelytől északra elhelyezkedő település első okleveles említése 1284-ből származik.

Neve alapján kezdetben királynéi birtok lehetett. Kisasszonyfalva és Nagyasszonyfalva nevű része 1937-ben egyesült. Templomának titulusa Nagyboldogasszony. Határában avar kori temetőt tártak fel, melynek leletei a Kultúrházban rendezett állandó kiállításon tekinthetők meg. A XX. század két nagy háborúja a község lakosságától is áldozatokat követelt.

Az I. világháborúban 126-an vettek részt, közülük 28-an haltak hősi halált. A trianoni diktátumot követően a revíziós törekvések 1938-41. között részleges sikerrel jártak, azonban az ország belesodródott a II. világháborúba is. Ez utóbbi a helység lakosai közül 21 főnyi áldozatot követelt. Jellemző a század történelmének mostohaságára, hogy róluk csak közel fél évszázad múlva, a rendszerváltozást követően lehetett hivatalosan is megemlékezni.

Birtokosok:

1549-ben:Asszonyfalva: Rumy 
1787-ben:Kisasszonyfalva: Rosthy és másokNagyasszonyfalva: Esterházy
1836-ban:Kisasszonyfalva: RosthyNagyasszonyfalva: Esterházy
 

A község az 1990-ig létezett tanácsrendszerben a söptei közös tanácshoz tartozott, jelenleg az igazgatási faldatokat a Söptei Közös Önkormányzati Hivatal látja el.

 

Elhelyezkedés: Vasasszonyfa két község egyesítéséből született falu a Gyöngyös-sík szélén, a Kozár-Borzó-patak több kisebb mellékvize mentén, melyek közül a legjelentősebb a Surányi-patak, amely a két falufélt is elválasztja. A megye északi felében, minden főúttól távol, ugyanakkor mégsem kedvezőtlen forgalmi helyzetben, Csepreg és Szombathely városoktól nagyjából egyforma távolságra, 10 km-re fekszik. Az alföldies, egyhangúan lapos táj felszínét kavicstakaró, vályogos, löszös üledék borítja, a felszín vertikális tagoltsága igen csekély, vertikális formákban szegény a táj. A község éghajlata mérsékelten hűvös, mérsékelten száraz, a napsütéses órák száma, 1850-1900 között van évente. Az évi átlagos hőmérséklet 9° C körül alakul, a csapadék pedig általában nem éri el a 650 mm-t. A falu határának jellemző talajtípusa az erdőtalaj.

Népesség:

Az 1920-ban még 732 lelket számláló településen 1996. végén 384 fő volt a lakónépesség.

A lakosság számának alakulása:

Adóegységek száma 1549-benVasasszonyfa 23 
Lakossága 1697-98-ban:Kisasszonyfalva: 144Nagyasszonyfalva: 178
Összlakosság 1787-ben:Kisasszonyfalva: 167Nagyasszonyfalva: 257
Házak száma 1787-ben:Kisasszonyfalva: 30Nagyasszonyfalva: 41
Lakosság 1913-ban:Kisasszonyfalva 330Nagyasszonyfalva: 391
Lakossága 1933-ban:Kisasszonyfalva: 322Nagyasszonyfalva: 409
 

A népességszám csökkenés 1949. után gyorsult fel és az 1970-es évtizedben volt a legnagyobb mértékű. Ennek okozója a nagyarányú vándorlási veszteség, illetve kisebb részben az akkor kezdődött természetes fogyás volt. 1980-tól kissé mérséklődött a lakosságszám csökkenése, összetevője egyenlő arányban a negatív természetes szaporodás és az elvándorlás volt. A rendszerváltozás után nem módosultak a trendek, napjainkban is fogy a község lakossága.

A település korszerkezete kicsit előregedettebb, mint a megye falvaié, de a trend 1990. óta bíztató. A lakosságszámban stagnálás látható. Ez a szám 2003. végén 385 fő volt, 2013. január 1-i adatok szerint 381 fő. Az öregségi index 2003-ban 2,19, 2013-ban 2,06 volt, azaz a 60 év felettiek kétszer annyian vannak, mint a gyermekkorúak. A 0-17 éves lakosok száma 48 fő, 18-59 év közöttiek száma: 234 fő, a 60 év felettiek száma pedig 99 fő volt 2013. január 1-jén. Népsűrűség: 35,68 fő/km2. Területe: 10,65 km2. A 2013. január 1-i adatok alapján a lakosság száma 377 fő,2014. január 1-én 391 fő, 2015. január 1-én pedig 390 fő. 

Vasasszonyfa

Elérhetőségek

Cím: 9744 Vasasszonyfa, Széchenyi u. 1.
Polgármester: Desits József
Web: http://www.vasasszonyfa.hu/hu
Email: sopte@savaria.hu
Telefonszám: +36-94/510-045
Fax: +36-94/510-045

Térkép nagy méretben

Értékleltár Értékek megtekintése térképen

Események

Nincs megjeleníthető esemény