Facebook

Vassurány

A Szombathelytől 10 km-re északkeletre, a Gyöngyös-sík északi részén, a Súr-patak mellett elhelyezkedő település első okleveles említése 1286-ból származik.

Területe már a római korban lakott volt, határában római sírokat találtak. A Perec-major területén egykor kisebb erősség állott. A mai települést 1284-ben terra Suran néven említik először. 1366-ban Swran alakban szerepel. Köznemesi birtok, részben a Herman nemzetségé volt. Határában római sírokat találtak, a sírkövek a templom falába építve láthatók. Legjelentősebb látnivalója az eredetileg Sigray-, majd Schilson-kastély. A kastély a XVIII. század elején épült, szép park övezi. Templomának titulusa: Nagyboldogasszony. Közelében Nepomuki Szent János szobor és Pestis-szobor látható. A XX. század két nagy háborúja a község lakosságától is áldozatokat követelt.

Az I. világháborúban 99-en vettek részt, közülük 18-an haltak hősi halált. A trianoni diktátumot követően a revíziós törekvések 1938-41. között részlegesen sikerrel jártak, azonban az ország belesodródott a II. világháborúba is. Ez utóbbi a helység lakosai közül 17 főnyi áldozatot követelt. Jellemző a század történelmének mostohaságára, hogy róluk csak közel fél évszázad múlva, a rendszerváltozást követően lehetett hivatalosan is megemlékezni.

A község az 1990-ig létezett tanácsrendszerben, a söptei közös tanácshoz tartozott, jelenleg is a Söptei Közös Önkormányzati Hivatal végzi az falu igazgatási ügyeit. 

 

 

Elhelyezkedés: A nagy vízgyűjtő területtel rendelkező, hosszú Sur-patak két partján fekszik a község, a Gyöngyös-sík északkeleti részén. A megye északi részén, Szombathely tőszomszédságában található, a várostól közúton 12 km, vasúton ennél is kevesebb távolságra. A Kőszegi-hegységből lefutó vízfolyások a Rába irányába futnak. Az alföldi jellegű, lapos táj felszínét kavicstakaró, vályogos, löszös üledék borítja. A község éghajlata mérsékelten hűvös, mérsékelten száraz, a napsütéses órák száma 1850-1900 között van évente. Az évi átlagos hőmérséklet 9° C körül alakul, a csapadék pedig általában nem éri el a 650 mm-t. A falu határának jellemző talaptípusa az erdőtalaj, de az agyagbemosódásos barna erdőtalajok is megjelennek.

 

Népesség:

A település lakossága 1697-98-ban: Alsósurány: 56 fő, Felsősurány 99 fő.

Összlakosság 1787-ben 221 fő volt, a házak száma: 31 db. A lakosság 1913-ban 640 fő volt, 1933-ban már 722 fő. A népességszám 1960-ig egyenletesen növekedett, ekkor érte el a 847 főt. 

A lakosságszám alakulása tárgyév január 1-jén

2009: 803 fő,

2010: 791 fő,

2011: 800 fő,

2012: 824 fő,

2013: 830 fő,

2014: 814 fő.

2015.: 815 fő

Az adatokból leszűrhető, hogy a népességszám stagnál a településen, kiugró be- és elvándorlás nem tapasztalható.

A 0-17 éves lakosság száma: 117 fő, a 18-59 közöttiek száma 530 fő, a 60 év felettiek száma pedig 167 fő. Az öregségi index 1,42, azaz több a 60 év feletti, mint a gyermekkorú 2014-ben. A település népsűrűsége: 59,58 fő/km2, területe: 10,09 km2.

 

Állandó lakosok életkor szerinti megoszlása

2015. január 1-jei létszámból /815 fő/

Kor

0-2

22

3-5

13

6-13

52

14-17

34

18-54

450

55-59

74

60-69

74

70-79

57

80-

39

 

 

A település lakosságának 21 %-a időskorú, 15 %-a pedig 18 év alatti gyermekkorú. Az öregedési index enyhén emelkedik, értéke: 1,4 , azaz több a 60 év feletti, mint a gyermekkorú 2015.január 1-jén.

A 2001. és a 2011. évi népszámlálási adatokból megállapítható, hogy a felsősokú végzettségűek aránya duplájára emelkedett 10 év alatt. 2001. évben a lakosság 4,1 %-át tették ki a felsőfokú végzettségűek, míg ez az arány 2011. évben 8,3 % volt. 2011-ben a felsőfokú végzettségű nők aránya a 25 év feletti lakosság számának a  9,7 %-a, a férfiaké e körben 6,9 % volt.

A népesség gazdaságilag aktív, a foglalkoztatottságban komolyan problémák nem léptek fel. A regisztrált  munkanélküliek száma tárgyév január 1-jén 2009-ben: 42 fő, 2010-ben: 28 fő, 2011-ben 24 fő, 2012-ben 12 fő, 2013-ban: 6 fő, 2014-ben 4 fő volt. 2014. december 31- i adat alapján 11 fő.2015. szeptember 20-i állapot szerint pedig: 26 fő. 

A településen kevés a munkahely, az aktív keresők zöme Szombathelyre vagy más környékbeli településekre ingázik naponta.

 

Vassurány

Elérhetőségek

Cím: 9741 Vassurány, Táncsics köz 7.
Polgármester: Nagy Attila
Web: http://www.vassurany.hu/hu/
Email: sopte@savaria.hu
Telefonszám: 0694510045

Térkép nagy méretben

Értékleltár Értékek megtekintése térképen

Események

Nincs megjeleníthető esemény